Forside


RED LIVET uge
4-11 juli 2020

Vi stresser af - og oplever, at vi er en del af naturen - og får tanker om, hvad vi egentlig vil. Man kan deltage meget aktivt, men også mere afslappet, hvor man er tilskuer og tilhører, der bare gør sig sine egne tanker.

Alle deltager på skift i madlavning, opvask mm. Vi har fokus på økologi og sundhed. Ingen alkohol, ingen sodavand, ingen tobak, men lækker vegansk mad og saft af frisk frugt. Og så er der kaffe, te og urte te - samt lækker kage.

Vi stræber efter, at snakken ikke bliver flyvske visioner; men at vi byggere videre på, hvad enhver af os har oplevet og erfaret. Og så er det vigtigt, at vi hygger os, har det sjovt og har tid til at knytte nye venskaber.

Hvis vejret bliver varmt, tager vi (måske) til stranden. Ind imellem er der forskellige sjove og interessante events.

Hver morgen er der morgendans for de friske fra 7:45-8:00 inden morgenmaden. Musikken, rytmerne og tempoet er forskellig fra dag til dag.

           


Kom tættere på naturen, økologi, bæredygtighed, sundhed, hinanden
og dig selv.

Cykelrute ad det gamle jernbanespor og af smukke landeveje fra Næstved station til lejren

I løbet af et par dage stresser vi af, oplever vi er en del af naturen, plukker frugt og laver saft og syltetøj, graver kartofler op og høster grønsager, laver lækker mad, nyder udsigten og ture i skoven.
Vi har et veludrustet køkken, hvor vi på skift deltager i madhold – og hvor vi inspirerer hinanden til spændende og sunde retter.

Der er stor forskel på at holde et møde, et weekend seminar, en demonstration eller aktion. Men der er endnu større forskel mellem disse aktiviteter og en hel uges samvær, hvor vi udveksler erfaringer, evaluerer, inspirere, bliver klogere, lægger planer, men også forvandler os selv og tager skridt i retning af det gode liv, som vi gerne vil skabe for os selv og hinanden – nemlig en verden med global retfærdighed, fred, lokal selvbestemmelse og harmoni mellem alt levende. Der er for tiden mange store kriser. Vi ser dem som en afslutning på en historisk periode, og vi fokuserer på at bygge noget nyt og bedre op.

Dagligt skifter vi rundt mellem 3 aktiviteter, som vist på tegningen. Det åbner op for tanker. følelser, krop og fællesskab.Det naturlige er, at mellemgulvsmusklen går ned på indåndingen, samtidig med at bækkenbunds- musklen går opad. På udåndingen modsat. Hermed masseres indvoldene, testikler, prostata, liv- moderhals og endetarm, så der ikke opstår kræft. De fleste har en overspænding i lænden og en underspænding i maven, så bryst og underliv ikke bevæger sig i forhold til hinanden. Når man der- for skal gå, svinger underlivet ikke. Man bruger benene, ligesom man går på stylter. Det naturlige er, at skulderen roterer baglæns på indåndingen og tilbage på udåndingen. Men en europæer har en overspænding i skulder og nakke - og en underspænding i brystets øverste muskler. For en kvinde betyder det, at brysterne ikke bevæger sig i takt mend åndedrættet. Og derfor kommer der for lidt blod og ilt til brysterne - og mange får brystkræft. I løbet af ugen vil vi frigøre kroppen igen.

           Blødgøre kroppen

Vores gamle musiktelt. I 2020 får vi en ny, større
og mere spændende scene.

     

Vi har et stort scenetelt og et professionelt lydanlæg. Vi har el-klaver, el-bas, guitarer, trommer, blæseinstrumenter, percussion mm. Og vi har sanghæfte til fællesang.

Vi stræber efter, at de fleste hver dag deltager i et band, hvor nogle er musikere, andre sangere og så måske nogle fordansere – alle gerne i sjov udklædning. Man kan synge sine egne sange eller lave nogle nye. Eller man vælger fra vores forberedte sange, hvor man får tekster (med becifring) og kan høre melodi på sin smartphone. Se/læs/lyt til mere.

Eksempler:  

               

Om aftenen er der optræden. Konceptet er, at man godt må synge falsk, gå i stå og være dårlig på et instrument – alle kan være med – vi skal bare have det sjovt og udfolde os frit. Man kan få instruktion i brug af instrumenter, i samspil, i optræden mm. Og når man synger, har man teksten foran sig på et nodestativ. Imens danser vi andre.

           

Vi skaber et psykisk rum, hvor du føler sig tryg og kan udfolde din indre gnist og forene krop og sind gennem kreativ sang, musik og dans. Det handler om at tillade dig selv at være autentisk, naturlig og oprindelig. Det er en chance for at vende tilbage til den frihed, som vi oplevede som børn. Det er en lovprisning af vores menneskelighed. Dans - som om ingen iagttager dig og nyd dine bevægelser som en slags meditation. Måske får du lyst til at kontakte en anden, eller lyst til at lægge dig ned, eller stå på hænder. Alt er muligt – så længe du ikke overskrider andres grænser.


Frigøre bevidstheden

I 1960’erne opstod nogle snakkegrupper, hvor man konfronterede hinanden med, hvad man ville med sit liv. Det førte til studenteroprøret, ungdomsoprøret og en kulturrevolution, hvor børnene ikke længere skulle have spanskrør og lussinger, men humanistisk pædagogik, - hvor kvinderne ikke længere skulle stå i køkkenet og lave mad til manden, men komme ud og deltage i samfundet og også bestemme over sin egen seksualitet, - hvor man begyndte på økologisk dyrkning, terapi og personlig udvikling mm. Nu vil vi gøre noget lignende, men anderledes.

Alle kan bidrage med oplæg til snak, men Tommy Falkeøje vil instruere i - og så vil vi afprøve det, som i de sidste 20 år har udviklet sig i progressive kredse i USA, hvor man snakker om den nye bevidsthed, der handler om det naturlige og oprindelige, og som indebærer konstruktive sociale kompetencer, åbenhed og ærlighed, mod og styrke samt overens- stemmelse mellem ord og handling.

Målet er, at vi skal komme tilbage/frem til den naturlige og oprindelige bevidsthed, hvor vi ikke har spaltninger og fortrængninger. Og fordi vi skal knytte an til vores indre fortrængte barn i underbevidstheden, bruger vi vores modersmål: dansk.

Vil du have mere teori om bevidsthed: Videoforedrag.

 

Med den europæiske bevidsthedsstruktur har man nogle sorte huller i sin bevidsthed, som man desperat trænger til at få fyldt med indhold, og derfor vil man hele tiden have mere og mere. Det er som en narresut, fordi man blive ved med at have de sorte huller. Med en naturlig bevidsthedsstruktur føler man sit JEG udfolde sig på forskellige måder.De fattigste i de fattige lande har været tvunget til at sælge deres jorde til vestlige firmaer, som nu producerer palmeolie, biobrændsels og svine- foder til os i Vesten. Den fattigste tredjedel af jordens befolkning er blevet fattigere for hvert år de sidste 15 år. Her i Vesten flyder vi i føde- varer og råvarer, idet 90 % af alt, hvad vi forbruger, kommer fra de fattigste lande. Men der er ved at komme en slags oprør. De fattige vil ikke længere finde sig i det. Men vi vil heller ikke længere finde os i det. Vi vil ændre vores samfund, så vi i langt højere grad selv producerer det, som vi forbruger. Hvad indebærer det for dig og mig - og for os?

           Visualisere

 

Vi skal snakke sammen i små og store grupper. Ikke så meget om de nære aktioner de kommende måneder, men mere om det langsigtede, der skal ske de næste 5-10 år. Ikke så meget om, hvad for et samfund vi vil skabe. Men hvordan gør vi det?

Selvforsyningskæder, tøjbyttecentraler, anskaffelse af kollektive jorde, organisere byggeweekender, lave internet TV-kanaler, lave spisesteder, overnatningssteder, børnehuse, ungdomshuse, arbejdspladser, hvor vi ansætter hinanden eller nøjes med kost og logi, forpligtende fællesskaber, hvor vi sørger for, at unge kan deltage, også når de har fået børn.

De kommende 5-10 år vil meget ændre sig. Klimakrisen og de andre kriser vil tvinge os til at ændre livsstil - men også hele den måde vi som samfund og fællesskab fungerer på. Det er ikke om nogle år, men nu at der skal ske noget. Det starter ikke med at overbevise politikerne om noget, for de kan reelt ikke gøre noget. Det starter med os selv: Hvad vil jeg med mit liv? Hvordan kan jeg realisere det sammen med andre?Børnepasning har vi ikke, men der er et par unge mennesker eller pensionister (ikke fundet endnu - har du lyst eller kender du nogen? - man får en uges gratis ferie), som er sammen med børnene, mens de andre unge, voksne og ældre er i gang med at blødgøre og frigøre sig samt visualisere ud fra deres erfaringer.

Vores ambition er at gøre det, som børn kan og bør gøre, når vi alle sammen skal ud og forvandle vores samfund. Vi har særlig fokus på naturforståelse. Vi har en hel del forskelligt materiel, der bruges til at studere insekter. Og vi har forberedte aktiviteter til aktioner i skoven. Og så er vi kreative med former og farver, samt optræden med sang, musik og udklædning mm.

Vi fokuserer også på hjemmeundervisning. Vi har bøger for de mindste. Her er der højtlæsning, og på hver side er der illustrationer, som børnene skal se. Så er der børn, der er lidt større. Her har vi også bøger til højtlæsning. Det er spændende romaner, så børnene selv får lyst til at læse. Hvis børn i 6-8 års alderen ikke læser noget i løbet af sommerferien, glemmer de helt at læse, og så skal de næsten begynde forfra for at lære at læse igen. Derfor har vi nogle spændsende bøger, som passer til alderen, og så er der hver dag 15 minutters læsning.

Læs om vore materialer, og hvad man kan lave med børnene.


Biodiversitet og første led i fødekæden

Vi har mange kriser - de fleste tror, at det er klimakrisen, der er den største og vigtigste. Men det er nok i virkeligheden biodiversitetskrisen, der udgør det største problem. Politikerne ved, at der skal gøres noget. Og de satser på at beskytte fugle og frøer - og omdanne statens jorde til noget mere vildt. De ved også godt, at fugle lever af insekter, så dem må man også hjælpe. Men hvad lever insekterne af? Jo, for hver planteart er der også en bestemt insektart. Og insekterne lever af planterne. (Og så er der også rov-insekter, der æder andre insekter). Men hvad lever planterne af? De lever af de stoffer, som bakterierne i jorden frigør, når bakterierne udskiller syre (tisser og skider). Ganske vist kan man "gøde" med kunstgødning eller dyremøg, men her får planterne kun 30-50 grundstoffer i sig. Når bakterierne så spiser af planterne, får de også kun 30-50 grundstoffer i sig. Allerede i 1970'erne var der videnskabelige undersøgelser, der viste, at bakterierne i jorden var deforme og havde svært ved at formere sig. År for år er der færre og færre bakterier i jorden. Selv de økologiske, biodynamiske og permakulturelle jorde har kun liv i overfladen. Resten af jorden er død. "Vi" er ved at udrydde første led i fødekæden. Det indebærer også, at der er en eksplosionsagtig udvikling i væksten af velfærdssygdomme hos os mennesker. Det er astma, allergi, sukkersyge, gigt, kræft mm.

 

Nogle forskere i dag tror, at man bare skal frede naturen, så kommer bakterierne af sig selv. Det strider mod faktiske undersøgelser, der viser, at det tager omkring 1000 år at genskabe livet i jorden, hvis naturen skal klare det selv. I 1920'er, i 1940-50'erne og i 1970'erne var der progressive jordbrugere, som hentede sunde bakterier fra vilde moser, skove og enge - og opformerede dem i komposter, hvorefter de kom ud på jorden. Det viste sig, at man kunne genskabe livet i jorden i løbet af 4-12 år. På Gro Sommerlejr gør vi noget tilsvarende med jorden i vores grønsagsmark.